Välkommen till Molstabergs säteri
Molstabergs säteri ligger i Södermanland bara 7 mil söder om Stockholm. 
Våra natursköna omgivningar gör den till en perfekt djurgård och gården drivs sedan flera år ekologiskt.
 

Här är vi många som är aktiva, tredje generationen bedriver fåruppfödning med 500 tackor.

Molstabergs stuteri föder framgångsrikt upp Welsh Mountain ponnyer och har gjort så sedan 70-talet, liksom lika framgångsrika kennel Twinkle  som idag huvudsakligen fokuserar på Welsh Springer Spaniel och Cocker Spaniel.

Läs gärna mer om våra olika inriktningar under respektive flik.

Vargattacker på Molstaberg

Med anledning av de vargattacker som skett på Molstaberg och på angränsade fastighet vid Saltkällan, vid vilka attacker 51 får dött och 5 får fortfarande saknas, vill vi hänvisa alla intresserade, som har frågor kring situationen på Molstaberg, att kontakta

Sture Johansson, ordförande LRF Mälardalen, 0705-600294

 Frågor om hur vi, och angränsade fastighet vid Saltkällan, agerat i samband med vargattackerna med avseende gällande regler för rapportering kan besvaras av

Arne Söderberg, Länsstyrelsen, 0702-222766

Mot bakgrund bl.a. av de hot och polisanmälningar, som olika organisationer riktat mot oss, och att vi har en gård att sköta, samt det faktum att LRF och Svenska Fåravelsförbundet engagerat sig i vår sak, har vi beslutat att tills vidare avstå från att kommentera vår situation i förhållande till media och andra.

Elisabeth Aschan och Johan Lundgren